Arkæologernes blogs og aktuelle udgravninger

Aktuelle Udgravninger - Følg arkæologerne i felten

Her kan du se mere om aktuelle udgravninger og eventuelt nyt fra afsluttede udgravninger.

 

Marinarkæologi

Moesgård museum har udover et ansvarsområde på land også et ansvarsområde under vand, der strækker sig fra Mariager Fjord til nordsiden af Vejle fjord. Her kan du følge med i Museets marinarkæologers udgravninger og undersøgelser.

 

Fredede fortidsminder - tilsyn med fortidsminder i Østjylland

Moesgård Museum står for tilsynet med fortidsminder i østjylland. I disse år foregår der et landsdækkende tilsyn med de fredede fortidsminder. Dette indebærer, at alle fredede fortidminder skal være besigtiget mindst én gang inden 2012. På denne blog kan du følge med i, hvorledes dette tilsyn går i Østjylland og samtidig blive gjort opmærksom på mange gode historier.

 

Udgravning ved Skejby Universitetshospital

Her kan du følge med i de meget omfattende udgravninger, der finder sted forud for den meget store udvidelse af Århus Universitetshospital, Skejby. Der er primært gjort omfattende fund af forskellige beboelsesspor fra ældre jernalder, men der er også gjort omfattende fund fra bondestenalderen m.m.

 

Sarup projektet - undersøgelser af gravanlægget ved Frydenlund

Siden 1971 har Moesgård Museum, ved overinspektør Niels H. Andersen, i samarbejde med Odense Bys Museer udforsket den tidlige bondestenalder i det sydvestfynske område gennem diverse arkæologiske udgravninger og undersøgelser. Som en af de seneste udløbere af denne udforskning kan du på bloggen her følge udgravningen af et meget omfattende gravanlæg ved Frydenlund (på sydvestfyn), som hele tiden via ekceptionelle fund og fundsammenhænge er med til at give ny viden om den tidlige bondestenalder.

 

Udgravningen af Bispetorv

Her kan du læse om den meget omfattende udgravning, der takket være en ekstra bevilling fra Århus Kommune fandt sted på Bispetorv i Århus i 2009. På bloggen er der også nyt om, hvad der fx sidenhen er fundet i de forskellige prøver, som blev taget med til yderligere analyser og gennemsyn.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om arkæologi og arkæologiske undersøgelser, er du velkommen til at sende en mail til os på moesgaard@moesmus.dk eller ringe på tlf. 87 16 10 16.