Bondestenalderen i 3D

Moesgård Museums hjemmeside om langdyssen Kongehøjen ved Mariager Fjord handler om mennesker af kød og blod. Måske derfor bliver den flittigt brugt af både arkæologer og 6. klasses skoleelever.

I hjemmesidens univers kan man bl.a. bevæge sig rundt i Kongehøjen, se gravfundene i 3D, deltage i en skattejagt, bygge sin egen jættestue eller tage på en virtuel flyvetur i fortidsminde-landskabet. Og dermed både blive underholdt og opdateret om livet i bondestenalderen for 5.200 år siden.

Projektet blev til med økonomisk støtte fra Kulturarvsstyrelsens Kulturnet Danmark Pulje, der støtter innovativ digital formidling af kulturarven.

Målet med Kongehøj-projektet er at skabe forståelse for og fokus på

fortidsminderne i kulturlandskabet samt at bygge bro mellem kulturlandskabet og museet gennem det virtuelle rum.

"Vi kan bedre forholde os til fortiden, når vi selv får lov til at udforske den. Fx får man større forståelse for - og fornemmelse af - en given flintdolk, som man kan zoome ind på og vende rundt, end hvis den havde været gengivet på et fladt billede. Det er også sjovere at forholde sig aktivt til en jættestue og selv indsamle materialer og bygge den, frem for at se på billeder af og læse om den", siger en af idefolkene bag, arkæolog på Moesgård Museum Camilla Bjarnø.

Besøg Kongehøjen på: http://www.kongehojen.dk/

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om arkæologi og arkæologiske undersøgelser, er du velkommen til at sende en mail til os på moesgaard@moesmus.dk eller ringe på tlf. 87 16 10 16.