Jægerstenalder

Journalnr.

Navn

Sogn

Datering

FHM 4734

Trankærmosevej, Tranbjerg

Tranbjerg

Jæger stenalder

Ældre jernalder

Yngre jernalder

Bondestenalder

Journalnr.

Navn

Sogn

Datering

FHM 4503

Laskedal

Brabrand

Bondestenalder

Yngre bronzealder

Nyere tid

FHM 4587

Mejlgade 26

Århus

Bondestenalder

Vikingetid

Middelalder

Nyeretid

FHM 4605

Jelshøjvej II, Mårslet

Mårslet

Bondestenalder

Yngre bronzealder

FHM 4634

Fredrikgade 80-84

Århus

Bondestenalder

Middelalder

Nyere tid

FHM 4702

Elmehøjsager II

Lisbjerg

Bondestenalder

Bronzealder

Ældre jernalder

FHM 4712

Årslev, Transportcenter

Sdr. Årslev

Bondestenalder

Bronzealder/jernalder

Ældre jernalder

Yngre jernalder

Nyere tid

FHM 4715

Holmstrup

Brabrand

Bondestenalder

FHM 4718

Sønderholm II

Kolt

Bondestenalder

Bronzealder

FHM 4730

Elev, LP 402

Elev

Bondestenalder

Ældre jernalder

Vikingetid/middelalder

FHM 4735

Sønderholm III

Kolt

Bondestenalder

Bronzealder/jernalder

Ældre jernalder

FHM 4740

Hastrup Toften

Hjortshøj

Bondestenalder

Ældre jernalder

FHM 4782

Asmusgårdvej, Elsted

Elsted

Bondestenalder

Yngre bronzealder

Ældre jernalder

FHM 4790

Haldager

Lisbjerg

Bondestenalder

Vikingetid

Middelalder

Renæssance

FHM 4809

Lindgården VII

Lisbjerg

Bondestenalder

Bronzealder

Journalnr.

Navn

Sogn

Datering

FHM 4679

Harlev

Harlev & Tåstrup

Bronzealder

Yngre jernalder

Middelalder

FHM 4702

Elmehøjsager II

Lisbjerg

Bondestenalder

Bronzealder

Ældre jernalder

FHM 4718

Sønderholm II

Kolt

Bondestenalder

Bronzealder

FHM 4776

Lergravsvej, Trige

Trige

Bronzealder

Ældre jernalder

FHM 4777

Malling Syd

Malling

Bronzealder

Ældre jernalder

Nyere tid

FHM 4840

Lyngbygård Golfcenter

Lyngby

Bronzealder

FHM 4860

Søbyvej Nord, Lp 6006

Gylling

Jæger stenalder

Bondestenalder

Bronzealder

Yngre bronzealder

Journalnr.

Navn

Sogn

Datering

FHM 4413

Elmegård

Kolt

Yngre Bronzealder

Ældre jernalder

FHM 4503

Laskedal

Brabrand

Bondestenalder

Yngre bronzealder

Nyere tid

FHM 4605

Jelshøjvej II, Mårslet

Mårslet

Bondestenalder

Yngre bronzealder

FHM 4625

Sommervej

Hasle

Yngre bronzealder

Bronzealder/jernalder

Ældre jernalder

FHM 4724

Bondehavn - Skødstrup

Skødstrup

Yngre bronzealder

FHM 4782

Asmusgårdvej, Elsted

Elsted

Bondestenalder

Yngre bronzealder

Ældre jernalder

Bronzealder/jernalder

Journalnr.

Navn

Sogn

Datering

FHM 4625

Sommervej

Hasle

Yngre bronzealder

Bronzealder/jernalder

Ældre jernalder

FHM 4705

Sønderholm, Kolt

Kolt

Bronzealder/jernalder

FHM 4712

Årslev, Transportcenter

Sdr. Årslev

Bondestenalder

Bronzealder/jernalder

Ældre jernalder

Yngre jernalder

Nyere tid

FHM 4723

Tronkærvej

Skødstrup

Bronzealder/jernalder

FHM 4735

Sønderholm III

Kolt

Bondestenalder

Bronzealder/jernalder

Ældre jernalder

FHM 4736

Erhvervspark "Klark" Galten

Skovby

Bronzealder/jernalder

Nyere tid

FHM 4737

Erhvervspark "Klark" OK parcellen, Galten

Galten

Bronzealder/jernalder

FHM 4769

Grønvej, Sabro

Sabro

Bronzealder/jernalder

FHM 4792

Kirstinelund - Harlev

Harlev

Bronzealder/jernalder

Yngre jernalder

FHM 5342

Obstrupvej

Mårslet

Udateret

Bronzealder/jernalder

Jernalder

Journalnr.

Navn

Sogn

Datering

FHM 4742

Randlevparken, Odder

Odder

Jernalder

Middelalder

FHM 4852

Asmusgårdsvej II, Elsted

Elsted

Jernalder

FHM 4859

iNANO-Center Århus Universitet

Århus

Jernalder

Ældre jernalder

Journalnr.

Navn

Sogn

Datering

FHM 4406

Sommerlyst V

Skejby

Ældre Jernalder

FHM 4413

Elmegård

Kolt

Yngre Bronzealder

Ældre jernalder

FHM 4539

Jegstrup

Tranbjerg

Ældre Jernalder

FHM 4625

Sommervej

Hasle

Yngre bronzealder

Bronzealder/jernalder

Ældre jernalder

FHM 4697

Ormslevvej, Stavstrup VII

Kolt

Ældre jernalder

FHM 4702

Elmehøjsager II

Lisbjerg

Bondestenalder

Bronzealder

Ældre jernalder

FHM 4712

Årslev, Transportcenter

Sdr. Årslev

Bondestenalder

Bronzealder/jernalder

Ældre jernalder

Yngre jernalder

Nyere tid

FHM 4714

Tandervej- Mårslet storparcel nr. 5

Mårslet

Ældre jernalder

FHM 4719

Blomstervej III

Tilst

Ældre Jernalder

FHM 4730

Elev, LP 402

Elev

Bondestenalder

Ældre jernalder

Vikingetid/middelalder

FHM 4734

Trankærmosevej, Tranbjerg

Tranbjerg

Jager stenalder

Ældre jernalder

Yngre jernalder

FHM 4735

Sønderholm III

Kolt

Bondestenalder

Bronzealder/jernalder

Ældre jernalder

FHM 4740

Hastrup Toften

Hjortshøj

Bondestenalder

Ældre jernalder

FHM 4765

Rude Havvej

Odder

Ældre jernalder

FHM 4776

Lergravsvej, Trige

Trige

Bronzealder

Ældre jernalder

FHM 4777

Malling Syd

Malling

Bronzealder

Ældre jernalder

Nyere tid

FHM 4778

Malling Bredgade

Malling

Ældre Jernalder

Middelalder

FHM 4782

Asmusgårdvej, Elsted

Elsted

Bondestenalder

Yngre bronzealder

Ældre jernalder

FHM 4788

Stavstrup, Etape 3

Kolt

Ældre jernalder

FHM 4831

Højlundsvej 35 - Harlev

Harlev

Ældre jernalder

FHM 4845

Ingerslevvej

Tiset

Ældre jernalder

Yngre jernalder

FHM 4855

Gl. Silkeborgvej - Framlev

Framlev

Ældre jernalder

Yngre jernalder 

Journalnr.

Navn

Sogn

Datering

FHM 4679

Harlev

Harlev & Tåstrup

Bronzealder

Yngre jernalder

Middelalder

FHM 4712

Årslev, Transportcenter

Sdr. Årslev

Bondestenalder

Bronzealder/jernalder

Ældre jernalder

Yngre jernalder

Nyere tid

FHM 4734

Trankærmosevej, Tranbjerg

Tranbjerg

Jager stenalder

Ældre jernalder

Yngre jernalder

FHM 4792

Kirstinelund - Harlev

Harlev

Bronzealder/jernalder

Yngre jernalder

FHM 4845

Ingerslevvej

Tiset

Ældre jernalder

Yngre jernalder

Vikingetid

Journalnr.

Navn

Sogn

Datering

FHM 4200

Rosengade og

Rosenpassagen

Århus

Vikingetid

Middelalder

Renæssance

FHM 4228

Kannikegade og

Teatergaden

Århus

Vikingetid

Middelalder

FHM 4267

Kannikegade 14

Århus

Vikingetid

Middelalder

FHM 4278

Rosengade 17-19

Århus

Vikingetid

Middelalder

Renæssance

Nyere tid

FHM 4340

Domkirkens Kirkekegår

Århus

Vikingetid

Middelalder

Renæssance

Nyere tid

FHM 4433

Skt. Clemens Stræde 12

Århus

Vikingetid

Middelalder

FHM 4461

Vestergade 3

Århus

Vikingetid

Middelalder

FHM 4480

Havnegade 2A/

Skolegyde 10

Århus

Vikingetid

FHM 4513

Studsgade 32-36

Århus

Vikingetid

Middelalder

Renæssance

Nyere tid

FHM 4573

Skt. Clemmens Stræde 10

og Åboulevarden 60

Århus

Vikingetid

Middelalder

FHM 4587

Mejlgade 26

Århus

Bondestenalder

Vikingetid

Middelalder

Nyeretid

FHM 4661

Rosensgade 18-20

Århus

Vikingetid

Middelalder

Renæssance

FHM 4790

Haldager

Lisbjerg

Bondestenalder

Vikingetid

Middelalder

Renæssance

FHM 4797

Bispetorv Eltavler I

Århus

Vikingetid

FHM 5120

Kannikegade - vandledning

Århus

Vikingetid

Middelalder

Renæssance

FHM 5122

Bispetorvet - Kloak 2009

Århus

Vikingetid

Middelalder

Renæssance

FHM 5133

Kannikegade - kloak 2009

Århus

Vikingetid

Middelalder

Renæssance

Vikingetid/middelalder

Journalnr.

Navn

Sogn

Datering

FHM 4730

Elev, LP 402

Elev      

Bondestenalder

Ældre jernalder

Vikingetid/middelalder              

Middelalder

Journalnr.

Navn

Sogn

Datering

FHM 4045

Domkirkepladsen

i Århus

Århus

Middelalder

FHM 4200

Rosengade og

Rosenpassagen

Århus

Vikingetid

Middelalder

Renæssance

FHM 4201

Sct. Clemmensborg

ved Fiskegade i

Århus

Århus

Middelalder

Renæssanse

Nyere tid

FHM 4222

Graven/Studsgade

Århus

Middelalder

FHM 4228

Kannikegade og

Teatergaden

Århus

Vikingetid

Middelalder

FHM 4258

Vestergade 49

Århus

Middelalder

Nyere tid

FHM 4262

Århus Teater

Århus

Middelalder

Renæssance

FHM 4267

Kannikegade 14

Århus

Vikingetid

Middelalder

FHM 4278

Rosengade 17-19

Århus

Vikingetid

Middelalder

Renæssance

Nyere tid

FHM 4306

Klostergade 58

Århus

Middelalder

Renæssance

FHM 4308

Mejlgade 53

Århus

Middelalder

FHM 4340

Domkirkens Kirkekegår

Århus

Vikingetid

Middelalder

Renæssance

Nyere tid

FHM 4390

Grønnegade 48

Århus

Middelalder

Renæssance

FHM 4391

Studsgade 16B

Århus

Middelalder

Renæssance

Nyere tid

FHM 4433

Skt. Clemens Stræde 12

Århus

Vikingetid

Middelalder

FHM 4461

Vestergade 3

Århus

Vikingetid

Middelalder

FHM 4470

Store Torv - vandkunst

Århus

Middelalder

FHM 4491

Domkirkens nordportal

Århus

Middelalder

FHM 4513

Studsgade 32-36

Århus

Vikingetid

Middelalder

Renæssance

Nyere tid

FHM 4573

Skt. Clemmens Stræde 10

og Åboulevarden 60

Århus

Vikingetid

Middelalder

FHM 4587

Mejlgade 26

Århus

Bondestenalder

Vikingetid

Middelalder

Nyeretid

FHM 4609

Mejlgade 47

Århus

Middelalder

Renæssance

Nyere tid

FHM 4616

Telefontorvet

Århus

Middelalder

FHM 4632

Åboulevarden

Århus

Middelalder

FHM 4634

Fredrikgade 80-84

Århus

Bondestenalder

Middelalder

Nyere tid

FHM 4635

Træplantning på hjørnet af Rosensgade og Mejlgade

Århus

Middelalder

FHM 4643

Store Torv 3

Århus

Middelalder

FHM 4661

Rosensgade 18-20

Århus

Vikingetid

Middelalder

Renæssance

FHM 4679

Harlev

Harlev & Tåstrup

Bronzealder

Yngre jernalder

Middelalder

FHM 4689

Vestergade 48 B og C

Århus

Middelalder

Renæssance

Nyere tid

FHM 4721

Bispetorv

Århus

Middelalder

Renæssance

FHM 4726

Fredriksgade 78

Århus

Middelalder

FHM 4727

Borggade

Århus

Middelalder

Renæssance

FHM 4732

Hjørnet af Klostergade og FrueKirkeplads

Århus

Middelalder

Middelalder/

renæssance

FHM 4742

Randlevparken, Odder

Odder

Jernalder

Middelalder

FHM 4767

Skt. Olufs Kirke

Århus

Middelalder

Nyere tid

FHM 4768

Mårslet SP12, Mårslet

Mårslet

Middelalder

FHM 4778

Malling Bredgade

Malling

Ældre Jernalder

Middelalder

FHM 4790

Haldager

Lisbjerg

Bondestenalder

Vikingetid

Middelalder

Renæssance

FHM 4861

Studsgade 27

Århus

Middelalder

FHM 5020

Nørre Allé 29

Århus

Middelalder

Nyere tid

FHM 5037

Vestergade 11

Århus

Middelalder

Renæssance

Nyere tid

FHM 5120

Kannikegade - vandledning

Århus

Vikingetid

Middelalder

Renæssance

FHM 5122

Bispetorvet - Kloak 2009

Århus

Vikingetid

Middelalder

Renæssance

FHM 5133

Kannikegade - kloak 2009

Århus

Vikingetid

Middelalder

Renæssance

FHM 5146

Kannikegade - fjernvarme 2009

Århus

Middelalder

Nyere tid

FHM 5311

Vor Frue Klosterhave

Århus

Middelalder

Middelalder/renæssance

Journalnr.

Navn

Sogn

Datering

FHM 4243

Åboulevarden 40-44

Århus

Middelalder/

renæssance

FHM 4328

Åboulevarden 20

Århus

Middelalder/

renæssance

FHM 4336

Borggade 6

Århus

Middelalder/

renæssance

FHM 4458

Åboulevarden 22-26

Århus

Middealder/

renæssance

FHM 4732

Hjørnet af Klostergade og FrueKirkeplads

Århus

Middelalder

Middelalder/renæssance

Renæssance

Journalnr.

Navn

Sogn

Datering

FHM 4200

Rosengade og

Rosenpassagen

Århus

Vikingetid

Middelalder

Renæssance

FHM 4201

Sct. Clemmensborg

ved Fiskegade i

Århus

Århus

Middelalder

Renæssanse

Nyere tid

FHM 4262

Århus Teater

Århus

Middelalder

Renæssance

FHM 4278

Rosengade 17-19

Århus

Vikingetid

Middelalder

Renæssance

Nyere tid

FHM 4306

Klostergade 58

Århus

Middelalder

Renæssance

FHM 4323

Fredriksgade 32

Århus

Renæssance

FHM 4340

Domkirkens Kirkekegår

Århus

Vikingetid

Middelalder

Renæssance

Nyere tid

FHM 4384

Katedralskolen 2002

Århus

Renæssance

Nyere tid

FHM 4390

Grønnegade 48

Århus

Middelalder

Renæssance

FHM 4391

Studsgade 16B

Århus

Middelalder

Renæssance

Nyere tid

FHM 4513

Studsgade 32-36

Århus

Vikingetid

Middelalder

Renæssance

Nyere tid

FHM 4609

Mejlgade 47

Århus

Middelalder

Renæssance

Nyere tid

FHM 4661

Rosensgade 18-20

Århus

Vikingetid

Middelalder

Renæssance

FHM 4667

Åboulevarden vest

Århus

Renæssance

Nyere tid

FHM 4689

Vestergade 48 B og C

Århus

Middelalder

Renæssance

Nyere tid

FHM 4694

Åboulevarden Nord - Etape I og II

Århus

Renæssance

Nyere tid

FHM 4698

Gl. Munkegade, Guldsmedegade, Paradisgade

Århus

Renæssance

FHM 4721

Bispetorv

Århus

Middelalder

Renæssance

FHM 4727

Borggade

Århus

Middelalder

Renæssance

FHM 4790

Haldager

Lisbjerg

Bondestenalder

Vikingetid

Middelalder

Renæssance

FHM 4835

Pæle fra bro

Åby

Renæssance

FHM 5037

Vestergade 11

Århus

Middelalder

Renæssance

Nyere tid

FHM 5120

Kannikegade - vandledning

Århus

Vikingetid

Middelalder

Renæssance

FHM 5122

Bispetorvet - Kloak 2009

Århus

Vikingetid

Middelalder

Renæssance

FHM 5133

Kannikegade - kloak 2009

Århus

Vikingetid

Middelalder

Renæssance

Nyere tid

Journalnr.

Navn

Sogn

Datering

FHM 4201

Sct. Clemmensborg

ved Fiskegade i

Århus

Århus

Middelalder

Renæssanse

Nyere tid

FHM 4230

Åboulevarden 28-30

Århus

Nyere tid

FHM 4258

Vestergade 49

Århus

Middelalder

Nyere tid

FHM 4278

Rosengade 17-19

Århus

Vikingetid

Middelalder

Renæssance

Nyere tid

FHM 4340

Domkirkens Kirkekegår

Århus

Vikingetid

Middelalder

Renæssance

Nyere tid

FHM 4384

Katedralskolen 2002

Århus

Renæssance

Nyere tid

FHM 4391

Studsgade 16B

Århus

Middelalder

Renæssance

Nyere tid

FHM 4503

Laskedal

Brabrand

Bondestenalder

Yngre bronzealder

Nyere tid

FHM 4507

Kongsgårdsvej 6, Viby

Viby

Nyere tid

FHM 4513

Studsgade 32-36

Århus

Vikingetid

Middelalder

Renæssance

Nyere tid

FHM 4587

Mejlgade 26

Århus

Bondestenalder

Vikingetid

Middelalder

Nyeretid

FHM 4589

Vesterport 8

Århus

Nyere tid

FHM 4609

Mejlgade 47

Århus

Middelalder

Renæssance

Nyere tid

FHM 4634

Fredrikgade 80-84

Århus

Bondestenalder

Middelalder

Nyere tid

FHM 4666

Mindet

Århus

Nyere tid

FHM 4667

Åboulevarden vest

Århus

Renæssance

Nyere tid

FHM 4684

Skørringvej 61

Sporup

Nyere tid

FHM 4689

Vestergade 48 B og C

Århus

Middelalder

Renæssance

Nyere tid

FHM 4694

Åboulevarden Nord - Etape I og II

Århus

Renæssance

Nyere tid

FHM 4695

Mølleparken Bassin

Århus

Nyere tid

FHM 4712

Årslev, Transportcenter

Sdr. Årslev

Bondestenalder

Bronzealder/jernalder

Ældre jernalder

Yngre jernalder

Nyere tid

FHM 4729

Åboulevarden 100

Århus

Nyere tid

FHM 4736

Erhvervspark "Klark" Galten

Skovby

Bronzealder/jernalder

Nyere tid

FHM 4767

Skt. Olufs Kirke

Århus

Middelalder

Nyere tid

FHM 4777

Malling Syd

Malling

Bronzealder

Ældre jernalder

Nyere tid

FHM 4783

Klostergade 54

Århus

Nyere tid

FHM 4793

Constantinsborg -

Godsforvalterbolig

Ormslev

Nyere tid

FHM 4798

Bispetorv Eltavler II

Århus

Nyere tid

FHM 4841

Rådhusparken - Etape 1

Århus

Nyere tid

FHM 4897

Skovmøllen

Mårslet

Nyerer tid

FHM 5020

Nørre Allé 29

Århus

Middelalder

Nyere tid

FHM 5037

Vestergade 11

Århus

Middelalder

Renæssance

Nyere tid

FHM 5043

Klostertorv nord

Århus

Nyere tid

FHM 5146

Kannikegade - fjernvarme 2009

Århus

Middelalder

Nyere tid

FHM 5156

Hotel Århus, Østergade

Århus

Nyere tid

FHM 5240

Plantehuller i Grønnegade, Klostergade og Klosterport

Århus

Nyere tid

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om arkæologi og arkæologiske undersøgelser, er du velkommen til at sende en mail til os på moesgaard@moesmus.dk eller ringe på tlf. 87 16 10 16.