Arkæologiske udgravninger

En arkæologisk udgravning eller undersøgelse foretages for at fremskaffe kilder til og viden om, hvordan mennesker til forskellige tider og på forskellige steder både har skabt og oplevet historien.

Under "Arkæologernes blogs" kan du udover en oversigt over de arkæologiske blogs, der på forskellig vis har relation til Moesgård Museum, også se en oversigt over de igangværende arkæologiske udgravninger og undersøgelser samt en kort beskrivelse af disse.

Efter hver arkæologisk udgravning og undersøgelse bliver der lavet en rapport, som blandt andet fortæller om resultaterne af den enkelte udgravning/undersøgelse. Til højre kan du klikke dig frem til de forskellige rapporter og læse dem. De står opført, så du enten kan finde dem via deres journalnummer, det sogn den enkelte lokalitet ligger i, eller den datering/de dateringer, som fundene fra den enkelte udgravning/undersøgelse har.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om arkæologi og arkæologiske undersøgelser, er du velkommen til at sende en mail til os på moesgaard@moesmus.dk eller ringe på tlf. 87 16 10 16.