Direktør og administration

Direktør

Jan Skamby Madsen, jan.skamby.madsen@moesmus.dk, 87 16 33 32

 

Administrationschef 

Bo Sterup, bo.sterup@moesmus.dk, 87 15 30 85, 28 99 25 31

 

Regnskabs- og økonomikonsulent

Jonas Secher, jonas.secher@moesmus.dk, 23 47 53 07

 

Fuldmægtige

Anne Lise Hansen, anne.lise.hansen@moesmus.dk, 87 16 23 98

Dorthe Jensen, dorthe.jensen@moesmus.dk, 87 16 33 45

 

Juridisk specialkonsulent

Jens Jarle Nielsen, jens.jarle@moesmus.dk, 24 85 79 99